Radio_hw_device Yapı Referansı

Radio_hw_device Yapı Referansı

#include < radio.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* get_properties )(const struct radyo_hw_device *dev, radyo_hal_properties_t *özellikler)
int(* open_tuner )(const struct Radio_hw_device *dev, const Radio_hal_band_config_t *config, bool ses, Radio_callback_t geri çağırma, void *cookie, const struct Radio_tuner **tuner)
int(* close_tuner )(const struct radyo_hw_device *dev, const struct radyo_tuner *tuner)

Detaylı Açıklama

Radio.h dosyasının 221. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* close_tuner)(const struct radyo_hw_device *dev, const struct radyo_tuner *tuner)

Radio.h dosyasının 276. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Radio.h dosyasının 222. satırındaki tanım.

int(* get_properties)(const struct radyo_hw_device *dev, radyo_hal_properties_t *properties)

Radio.h dosyasının 234. satırındaki tanım.

int(* open_tuner)(const struct Radio_hw_device *dev, const Radio_hal_band_config_t *config, bool ses, Radio_callback_t geri çağırma, void *cookie, const struct Radio_tuner **tuner)

Radio.h dosyasının 257. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ radyo.h