Physical_sensor_description_t Yapı Referansı

Physical_sensor_description_t Yapı Referansı

#include < context_hub.h >

Veri alanları

uint32_t sensör_tipi
sabit karakter * type_string
sabit karakter * isim
sabit karakter * SATICI
uint32_t versiyon
uint32_t fifo_reserved_count
uint32_t fifo_max_count
uint64_t min_delay_ms
uint64_t max_delay_ms
batmadan yüzmek peak_power_mw

Detaylı Açıklama

Aşağıdaki yapı bir sensörü açıklamaktadır

context_hub.h dosyasının 181. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

uint32_t fifo_max_count

context_hub.h dosyasının 193. satırındaki tanım.

uint32_t fifo_reserved_count

context_hub.h dosyasının 187. satırındaki tanım.

uint64_t max_delay_ms

context_hub.h dosyasının 196. satırındaki tanım.

uint64_t min_delay_ms

context_hub.h dosyasının 194. satırındaki tanım.

const karakter* adı

context_hub.h dosyasının 184. satırındaki tanım.

kayan tepe_power_mw

context_hub.h dosyasının 198. satırındaki tanım.

uint32_t sensör_tipi

context_hub.h dosyasının 182. satırındaki tanım.

const char* type_string

context_hub.h dosyasının 183. satırındaki tanım.

const char* satıcısı

context_hub.h dosyasının 185. satırındaki tanım.

uint32_t sürümü

context_hub.h dosyasının 186. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: