keymaster2_device Yapı Referansı

keymaster2_device Yapı Referansı

#include < keymaster2.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
geçersiz * bağlam
uint32_t bayraklar
keymaster_error_t (* yapılandırmak )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params)
keymaster_error_t (* add_rng_entropy )(const struct keymaster2_device *dev, const uint8_t *veri, size_t veri_uzunluğu)
keymaster_error_t (* created_key )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params, keymaster_key_blob_t *key_blob, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)
keymaster_error_t (* get_key_characteristics )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_blob, const keymaster_blob_t *client_id, const keymaster_blob_t *app_data, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)
keymaster_error_t (* import_key )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params, keymaster_key_format_t key_format, const keymaster_blob_t *key_data, keymaster_key_blob_t *key_blob, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)
keymaster_error_t (* dışa aktarma_anahtarı )(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_key_format_t dışa aktarma_format, const keymaster_key_blob_t *key_to_export, const keymaster_blob_t *client_id, const keymaster_blob_t *app_data, keymaster_blob_t *export_data)
keymaster_error_t (* attest_key )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_to_attest, const keymaster_key_param_set_t *attest_params, keymaster_cert_chain_t *cert_chain)
keymaster_error_t (* yükseltme_anahtarı )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_to_upgrade, const keymaster_key_param_set_t *upgrade_params, keymaster_key_blob_t *upgraded_key)
keymaster_error_t (* delete_key )(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *anahtar)
keymaster_error_t (* delete_all_keys )(const struct keymaster2_device *dev)
keymaster_error_t (* begin )(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_amaç_t amacı, const keymaster_key_blob_t *anahtar, const keymaster_key_param_set_t *in_params, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_operation_handle_t *operation_handle)
keymaster_error_t (* güncelleme )(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t operasyon_tanıtıcısı, const keymaster_key_param_set_t *in_params, const keymaster_blob_t *giriş, size_t *input_consumed, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_blob_t *çıkış)
keymaster_error_t (* bitiş )(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t işlem_tanıtıcısı, const keymaster_key_param_set_t *in_params, const keymaster_blob_t *giriş, const keymaster_blob_t *imza, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_blob_t *çıkış)
keymaster_error_t (* iptal )(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t operasyon_handle)

Detaylı Açıklama

Keymaster2 cihaz tanımı

Keymaster2.h dosyasının 28. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

keymaster_error_t (* iptal)(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t operasyon_tanıtıcı)

begin() ile başlatılan bir şifreleme işlemini iptal ederek tüm dahili kaynakları serbest bırakır ve operation_handle geçersiz kılar.

Keymaster2.h dosyasının 415. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* add_rng_entropy)(const struct keymaster2_device *dev, const uint8_t *veri, size_t veri_uzunluğu)

Anahtar yöneticisi tarafından kullanılan RNG'ye entropi ekler. Bu yöntemle eklenen entropinin, kullanılan tek entropi kaynağı olmayacağı garanti edilir ve RNG'nin (herhangi bir kaynaktan) saldırganın tahmin edemeyeceği (veya kontrol), bu durumda RNG çıkışı rastgele olandan ayırt edilemez. Dolayısıyla herhangi bir kaynağın entropisi iyiyse çıktı da iyi olacaktır.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] veri Karıştırılacak rastgele veriler.
[içinde] veri_uzunluğu data uzunluğu.

Keymaster2.h dosyasının 74. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* attest_key)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_to_attest, const keymaster_key_param_set_t *attest_params, keymaster_cert_chain_t *cert_chain)

Keymaster'da key_to_attest varlığını doğrulayan imzalı bir X.509 sertifika zinciri oluşturur (TODO(swillden): Sertifika içeriklerini daha ayrıntılı olarak açıklayın). Sertifika, OID 1.3.6.1.4.1.11129.2.1.17'ye sahip bir uzantı ve anahtar açıklamasını içeren <TODO:swillden – buraya bağlantı ekleyin> bölümünde tanımlanan değeri içerecektir.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] key_to_attest Onay sertifikasının oluşturulacağı anahtar yöneticisi anahtarı.
[içinde] attest_params Doğrulamanın nasıl yapılacağını tanımlayan parametreler. Şu anda tek parametre KM_TAG_ALGORITHM'dir ve bu parametrenin ya KM_ALGORITHM_EC ya da KM_ALGORITHM_RSA olması gerekir. Bu, sertifikayı imzalamak için sağlanan doğrulama anahtarlarından hangisinin kullanılacağını seçer.
[dışarı] cert_chain DER kodlu X.509 sertifikaları dizisi. Bunlardan ilki key_to_attest sertifikası olacaktır. Kalan girişler köke geri zincirlenecektir. Arayan, sahipliği alır ve keymaster_free_cert_chain ile yeniden tahsis etmelidir.

Keymaster2.h dosyasının 239. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* begin)(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_Amaç_t amacı, const keymaster_key_blob_t *anahtar, const keymaster_key_param_set_t *in_params, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_operation_handle_t *operation_handle)

Belirtilen anahtarı kullanarak bir şifreleme işlemi başlatır. Her şey yolundaysa, begin() işlevi KM_ERROR_OK değerini döndürecek ve sonraki update() , Finish() veya abort() çağrılarına iletilmesi gereken bir işlem tanıtıcısı oluşturacaktır.

Keymaster uygulamasının herhangi bir dahili çalışma durumunu temizlemesine izin vermek için, begin() işlevine yapılan her çağrının, bitiş() veya abort() işlevine yapılan sonraki bir çağrıyla eşleştirilmesi kritik öneme sahiptir. Bunun yapılmaması, dahili durum alanının veya diğer dahili kaynakların sızdırılmasına neden olabilir ve sonunda begin() işlevinin, işlemler için yeterli alanı kalmadığında KM_ERROR_TOO_MANY_OPERATIONS döndürmesine neden olabilir. begin() , update() veya Finish()' ten gelen KM_ERROR_OK dışında herhangi bir sonuç, işlemi örtülü olarak iptal eder; bu durumda abort()'un çağrılmasına gerek yoktur (ve çağrılırsa KM_ERROR_INVALID_OPERATION_HANDLE değerini döndürür).

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] amaç İşlemin amacı KM_PURPOSE_ENCRYPT, KM_PURPOSE_DECRYPT, KM_PURPOSE_SIGN veya KM_PURPOSE_VERIFY'den biri. AEAD modları için şifreleme ve şifre çözmenin sırasıyla imzalama ve doğrulama anlamına geldiğini ancak KM_PURPOSE_ENCRYPT ve KM_PURPOSE_DECRYPT olarak belirtilmesi gerektiğini unutmayın.
[içinde] anahtar İşlem için kullanılacak anahtar. key purpose uygun bir amacı olmalı ve tüm kullanım gereksinimleri karşılanmalıdır, aksi takdirde begin() uygun bir hata kodu döndürecektir.
[içinde] in_params İşlem için ek parametreler. Bu genellikle KM_TAG_AUTH_TOKEN ile kimlik doğrulama verilerini sağlamak için kullanılır. Oluşturma sırasında KM_TAG_APPLICATION_ID veya KM_TAG_APPLICATION_DATA sağlandıysa bunların burada sağlanması gerekir, aksi takdirde işlem KM_ERROR_INVALID_KEY_BLOB ile başarısız olur. KM_TAG_CALLER_NONCE ile oluşturulan anahtarlarda, nonce veya IV gerektiren işlemler için in_params, KM_TAG_NONCE etiketini içerebilir.
[dışarı] out_params Çıkış parametreleri. İşlem başlatmadan ek verileri döndürmek için, özellikle IV veya nonce üreten işlemlerden IV veya nonce'yi döndürmek için kullanılır. Arayan, çıktı parametreleri dizisinin sahipliğini alır ve onu keymaster_free_param_set() ile serbest bırakmalıdır. Herhangi bir çıktı parametresi beklenmiyorsa out_params NULL olarak ayarlanabilir. out_params NULL ise ve çıktı parametreleri oluşturulduysa, begin() işlevi KM_ERROR_OUTPUT_PARAMETER_NULL değerini döndürecektir.
[dışarı] işlem_tanıtıcısı update() , Finish() veya abort() öğelerine iletilmesi gereken yeni oluşturulan işlem tanıtıcısı. Eğer işlem_tanıtıcısı NULL ise, begin() işlevi KM_ERROR_OUTPUT_PARAMETER_NULL değerini döndürecektir.

Keymaster2.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Keymaster cihazının ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t'nin bir keymaster_device'e referans verdiğinin bilindiği bağlamlarda keymaster_device işaretçisine bir hw_device_t göndereceğinden, bu, keymaster_device'ın ilk üyesi olmalıdır .

Keymaster2.h dosyasının 35. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* yapılandırma)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params)

Anahtar yöneticisini yapılandırır. Bu yöntemin cihaz açıldıktan sonra ve kullanılmadan önce bir kez çağrılması gerekir. Anahtar yöneticisine KM_TAG_OS_VERSION ve KM_TAG_OS_PATCHLEVEL sağlamak için kullanılır. Bu yöntem çağrılıncaya kadar diğer tüm yöntemler KM_ERROR_KEYMASTER_NOT_CONFIGURED değerini döndürecektir. Bu yöntemle sağlanan değerler, anahtar yöneticisi tarafından önyükleme başına yalnızca bir kez kabul edilir. Sonraki çağrılar KM_ERROR_OK sonucunu döndürecek, ancak hiçbir şey yapmayacak.

Anahtar yöneticisi uygulaması güvenli donanımdaysa ve sağlanan işletim sistemi sürümü ve yama düzeyi değerleri, önyükleyici tarafından güvenli donanıma sağlanan değerlerle eşleşmiyorsa (veya önyükleyici değer sağlamadıysa), bu durumda bu yöntem KM_ERROR_INVALID_ARGUMENT değerini döndürür ve tüm diğer yöntemler KM_ERROR_KEYMASTER_NOT_CONFIGURED değerini döndürmeye devam edecektir.

Keymaster2.h dosyasının 58. satırındaki tanım.

geçersiz* bağlam

Keymaster2.h dosyasının 37. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* delete_all_keys)(const struct keymaster2_device *dev)

Donanım anahtar deposundaki tüm anahtarları siler. Anahtar deposu tamamen sıfırlandığında kullanılır. Bu işlevi çağırdıktan sonra, herhangi bir işlem için önceden oluşturulmuş veya içe aktarılmış anahtar bloblarını kullanmak mümkün olmayacaktır.

Bu işlev isteğe bağlıdır ve uygulanmazsa NULL olarak ayarlanmalıdır.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.

Keymaster2.h dosyasının 288. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* delete_key)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *anahtar)

Anahtar bloğuyla ilişkili anahtarı veya anahtar çiftini siler. Bu işlevi çağırdıktan sonra anahtarı başka herhangi bir işlem için kullanmak mümkün olmayacaktır. Yabancı güven köklerinden gelen anahtarlara uygulanabilir (anahtarlar mevcut güven kökü altında kullanılamaz).

Bu işlev isteğe bağlıdır ve uygulanmazsa NULL olarak ayarlanmalıdır.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] anahtar Silinecek anahtar.

Keymaster2.h dosyasının 276. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* dışa aktarma_anahtarı)(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_key_format_t dışa aktarma_format, const keymaster_key_blob_t *key_to_export, const keymaster_blob_t *client_id, const keymaster_blob_t *app_data, keymaster_blob_t *export_data)

Belirtilen formatta bir bayt dizisi döndürerek genel veya simetrik bir anahtarı dışarı aktarır.

Simetrik anahtarın dışa aktarımına yalnızca anahtarın KM_TAG_EXPORTABLE ile oluşturulmuş olması durumunda ve yalnızca anahtar kullanımına ilişkin tüm gereksinimlerin (örn. kimlik doğrulama) karşılanması durumunda izin verildiğini unutmayın.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] dışa aktarma biçimi Anahtarı dışa aktarmak için kullanılacak format.
[içinde] key_to_export İhracatın anahtarı.
[içinde] Müşteri Kimliği Anahtar oluşturma sırasında (varsa) KM_TAG_APPLICATION_ID'de sağlanan blob ile eşleşmesi gereken İstemci Kimliği blobu.
[içinde] uygulama verisi Anahtar oluşturma sırasında (varsa) KM_TAG_APPLICATION_DATA'da sağlanan blob ile eşleşmesi gereken uygulama veri blobu.
[dışarı] dışa aktarma_verileri Dışa aktarılan anahtar malzeme. Arayan kişi mülkiyeti üstlenir.

Keymaster2.h dosyasının 213. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* bitiş)(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t operasyon_tanıtıcısı, const keymaster_key_param_set_t *in_params, const keymaster_blob_t *giriş, const keymaster_blob_t *imza, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_blob_t *çıkış)

begin() ile başlatılan bir şifreleme işlemini sonlandırır ve operation_handle geçersiz kılar.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] işlem_tanıtıcısı begin() tarafından döndürülen işlem tanıtıcısı. Bu tanıtıcı geçersiz kılınacak.
[içinde] in_params İşlem için ek parametreler. AEAD modları için bu, KM_TAG_ADDITIONAL_DATA'yı belirtmek için kullanılır, ancak yalnızca update() için hiçbir giriş verisi sağlanmadıysa.
[içinde] giriş begin() çağrısında belirlenen parametrelere göre işlenecek veriler. Finish(), sağlanan tüm verileri tüketmeli veya KM_ERROR_INVALID_INPUT_LENGTH değerini döndürmelidir.
[içinde] imza begin() çağrısında belirtilen amacın KM_PURPOSE_VERIFY olması durumunda doğrulanacak imza.
[dışarı] çıktı Varsa çıktı verileri. Arayan, tahsis edilen arabelleğin sahipliğini üstlenir.

Bitirilen işlem bir imza doğrulaması veya AEAD modu şifre çözme ise ve doğrulama başarısız olursa, Finish() işlevi KM_ERROR_VERIFICATION_FAILED sonucunu döndürür.

Keymaster2.h dosyasının 405. satırındaki tanım.

uint32_t bayrakları

keymaster_common.h dosyasında keymaster0_devices::flags için tanımlanan bayraklara bakın. Yalnızca geriye dönük uyumluluk için kullanılır; keymaster2 donanım cihazlarının bunu sıfıra ayarlaması gerekir.

keymaster2.h dosyasının 43. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* created_key)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params, keymaster_key_blob_t *key_blob, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)

Bir anahtar bloğu ve/veya anahtarın açıklamasını döndürerek bir anahtar veya anahtar çifti oluşturur.

Anahtar oluşturma parametreleri, params sağlanan anahtar yöneticisi etiketi/değer çiftleri olarak tanımlanır. Tam liste için keymaster_tag_t'ye bakın. Yararlı anahtarların oluşturulması için her zaman gerekli olan bazı değerler şunlardır:

 • KM_TAG_ALGORİTHM;
 • KM_TAG_PURPOSE; Ve
 • (KM_TAG_USER_SECURE_ID ve KM_TAG_USER_AUTH_TYPE) veya KM_TAG_NO_AUTH_REQUIRED.

KM_TAG_AUTH_TIMEOUT, KM_TAG_NO_AUTH_REQUIRED mevcut olmadığı sürece veya kullanıcının her kullanım için kimlik doğrulaması yapması gerekmediği sürece genel olarak belirtilmelidir.

KM_TAG_BLOCK_MODE, KM_TAG_PADDING, KM_TAG_MAC_LENGTH ve KM_TAG_DIGEST, bunları gerektiren algoritmalar için belirtilmelidir.

Aşağıdaki etiketler belirtilmeyebilir; değerleri uygulamayla sağlanacaktır.

 • KM_TAG_ORIGIN,
 • KM_TAG_ROLLBACK_RESISTANT,
 • KM_TAG_CREATION_DATETIME
Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] parametreler Anahtar oluşturma parametresi dizisi
[dışarı] anahtar_blob oluşturulan anahtarı döndürür. key_blob NULL olmamalıdır. Arayan kişi key_blob->key_material'in sahipliğini üstlenir ve onu serbest bırakması gerekir().
[dışarı] özellikler NULL değilse oluşturulan anahtarın özelliklerini döndürür. NULL değilse, arayan kişi sahipliği üstlenir ve keymaster_free_characteristics() ile yeniden konumlandırma yapması gerekir. KM_TAG_ROOT_OF_TRUST, KM_TAG_APPLICATION_ID ve KM_TAG_APPLICATION_DATA'nın hiçbir zaman döndürülmediğini unutmayın.

Keymaster2.h dosyasının 112. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* get_key_characteristics)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_blob, const keymaster_blob_t *client_id, const keymaster_blob_t *app_data, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)

Belirtilen anahtarın özelliklerini veya key_blob geçersizse KM_ERROR_INVALID_KEY_BLOB'yi döndürür (uygulamaların anahtarın bütünlüğünü tam olarak doğrulaması gerekir). client_id ve app_data, anahtar oluşturulduğunda veya içe aktarıldığında sağlanan kimlik ve veriler olmalı veya oluşturma sırasında KM_TAG_APPLICATION_ID ve/veya KM_TAG_APPLICATION_DATA sağlanmadıysa boş olmalıdır. Bu değerler döndürülen özelliklere dahil değildir. Arayan kişi, keymaster_free_characteristics() ile serbest bırakılması gereken tahsis edilmiş özellikler nesnesinin sahipliğini üstlenir.

KM_TAG_APPLICATION_ID ve KM_TAG_APPLICATION_DATA'nın hiçbir zaman döndürülmediğini unutmayın.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] anahtar_blob Özellikleri almanın anahtarı.
[içinde] Müşteri Kimliği İstemci kimliği verileri veya ilişkilendirilmemişse NULL.
[içinde] uygulama_kimliği Uygulama verileri veya ilişkilendirilmemişse NULL.
[dışarı] özellikler Temel özellikler. Boş olmak zorunda değil. Arayan, içeriğin sahipliğini üstlenir ve keymaster_free_characteristics() ile konumu serbest bırakmalıdır.

Keymaster2.h dosyasının 139. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* import_key)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_param_set_t *params, keymaster_key_format_t key_format, const keymaster_blob_t *key_data, keymaster_key_blob_t *key_blob, keymaster_key_characteristics_t *karakteristikler)

Bir anahtar veya anahtar çiftini içe aktararak bir anahtar bloğunu ve/veya anahtarın açıklamasını döndürür.

Anahtar içe aktarma parametrelerinin çoğu, "params" içinde sağlanan anahtar yönetici etiketi/değer çiftleri olarak tanımlanır. Tam liste için keymaster_tag_t'ye bakın. Yararlı anahtarların içe aktarılması için her zaman gerekli olan değerler şunlardır:

 • KM_TAG_ALGORİTHM;
 • KM_TAG_PURPOSE; Ve
 • (KM_TAG_USER_SECURE_ID ve KM_TAG_USER_AUTH_TYPE) veya KM_TAG_NO_AUTH_REQUIRED.

KM_TAG_AUTH_TIMEOUT genel olarak belirtilmelidir. Belirtilmemişse kullanıcının her kullanımda kimlik doğrulaması yapması gerekir.

Aşağıdaki etiketler belirtilmediği takdirde varsayılan değerleri alacaktır:

 • KM_TAG_KEY_SIZE, sağlanan anahtarın boyutunu varsayılan olarak ayarlayacaktır.
 • KM_TAG_RSA_PUBLIC_EXPONENT, varsayılan olarak sağlanan anahtardaki değere ayarlanır (RSA anahtarları için)

Aşağıdaki etiketler belirtilmeyebilir; değerleri uygulamayla sağlanacaktır.

 • KM_TAG_ORIGIN,
 • KM_TAG_ROLLBACK_RESISTANT,
 • KM_TAG_CREATION_DATETIME
Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] parametreler İçe aktarılan anahtarı tanımlayan parametreler.
[içinde] params_count params girişlerin sayısı.
[içinde] anahtar_format anahtar_verilerdeki anahtar verinin biçimini belirtir.
[dışarı] anahtar_blob Opak anahtar bloğunu döndürmek için kullanılır. NULL olmamalıdır. Arayan kişi, içerilen key_material'ın sahipliğini üstlenir.
[dışarı] özellikler İçe aktarılan anahtarın özelliklerini döndürmek için kullanılır. NULL olabilir, bu durumda hiçbir özellik döndürülmeyecektir. NULL değilse, arayan kişi içeriğin sahipliğini üstlenir ve keymaster_free_characteristics() ile konumu kaldırması gerekir. KM_TAG_APPLICATION_ID ve KM_TAG_APPLICATION_DATA'nın hiçbir zaman döndürülmediğini unutmayın.

Keymaster2.h dosyasının 186. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* güncelleme)(const struct keymaster2_device *dev, keymaster_operation_handle_t operasyon_tanıtıcısı, const keymaster_key_param_set_t *in_params, const keymaster_blob_t *giriş, size_t *input_consumed, keymaster_key_param_set_t *out_params, keymaster_blob_t *çıkış)

begin() ile başlatılan devam eden bir şifreleme işlemine veri sağlar ve muhtemelen çıktı alır.

Eğer işlem_tanıtıcısı geçersizse, update() işlevi KM_ERROR_INVALID_OPERATION_HANDLE değerini döndürecektir.

update() veri arabelleğinde sağlanan verilerin tümünü tüketmeyebilir. update(), *data_consumed'da tüketilen miktarı döndürecektir. Arayan kişi, tüketilmemiş verileri bir sonraki aramada sağlamalıdır.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] işlem_tanıtıcısı begin() tarafından döndürülen işlem tanıtıcısı.
[içinde] in_params İşlem için ek parametreler. AEAD modları için bu, KM_TAG_ADDITIONAL_DATA'yı belirtmek için kullanılır. Birden fazla update() çağrısında ek verilerin sağlanabileceğini, ancak yalnızca giriş verileri sağlanana kadar sağlanabileceğini unutmayın.
[içinde] giriş begin() çağrısında belirlenen parametrelere göre işlenecek veriler. update() işlevinin sağlanan tüm verileri tüketebileceğini veya tüketmeyebileceğini unutmayın. Bkz. input_consumed .
[dışarı] girdi_tüketilen update() tarafından tüketilen veri miktarı. Bu, sağlanan miktardan azsa, arayan kişinin geri kalanı bir sonraki update() çağrısında sağlaması gerekir.
[dışarı] out_params Çıkış parametreleri. İşlemden ek veri döndürmek için kullanılır Arayan, çıktı parametreleri dizisinin sahipliğini alır ve onu keymaster_free_param_set() ile serbest bırakmalıdır. Herhangi bir çıktı parametresi beklenmiyorsa out_params NULL olarak ayarlanabilir. out_params NULL ise ve çıktı parametreleri oluşturulduysa, begin() işlevi KM_ERROR_OUTPUT_PARAMETER_NULL değerini döndürecektir.
[dışarı] çıktı Varsa çıktı verileri. Arayan, tahsis edilen arabelleğin sahipliğini üstlenir. çıktı NULL olmamalıdır.

update() işlevinin herhangi bir çıktı sağlayamayabileceğini unutmayın; bu durumda çıktı->veri_uzunluğu sıfır olur ve çıktı->veri NULL veya sıfır uzunlukta olabilir (böylece arayan kişi onu her zaman serbest bırakmalıdır()).

Keymaster2.h dosyasının 376. satırındaki tanım.

keymaster_error_t (* yükseltme_anahtarı)(const struct keymaster2_device *dev, const keymaster_key_blob_t *key_to_upgrade, const keymaster_key_param_set_t *upgrade_params, keymaster_key_blob_t *upgraded_key)

Eski bir anahtarı yükseltir. Anahtarlar iki şekilde "eski" hale gelebilir: Keymaster yeni bir sürüme yükseltilebilir veya sistem, işletim sistemi sürümünü ve/veya yama düzeyini geçersiz kılacak şekilde güncellenebilir. Her iki durumda da, eski bir anahtarı kullanma girişimleri, anahtar yöneticisinin KM_ERROR_KEY_REQUIRES_UPGRADE döndürmesiyle sonuçlanacaktır. Bu yöntem daha sonra anahtarı yükseltmek için çağrılmalıdır.

Parametreler
[içinde] geliştirici Keymaster cihaz yapısı.
[içinde] key_to_upgrade Yükseltilecek anahtar yöneticisi anahtarı.
[içinde] yükseltme_paramları Yükseltmeyi tamamlamak için gereken parametreler. Özellikle, anahtar için tanımlanmışlarsa KM_TAG_APPLICATION_ID ve KM_TAG_APPLICATION_DATA gerekli olacaktır.
[dışarı] yükseltilmiş_anahtar Yükseltilmiş anahtar bloğu.

Keymaster2.h dosyasının 260. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: