input_host_callbacks Yapı Referansı

input_host_callbacks Yapı Referansı

#include < input.h >

Veri alanları

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier )( input_host_t *ana bilgisayar, const char *isim, int32_t ürün_kimliği, int32_t satıcı_kimliği, giriş_bus_t veri yolu, const karakter *benzersiz_id)
input_device_definition_t *(* create_device_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
input_report_definition_t *(* create_input_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
input_report_definition_t *(* create_output_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar)
geçersiz(* free_report_definition )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *report_def)
geçersiz(* input_device_definition_add_report )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)
geçersiz(* input_report_definition_add_collection )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, int32_t arity)
geçersiz(* input_report_definition_declare_usage_int )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t min, int32_t max, float çözünürlüğü)
geçersiz(* input_report_definition_declare_usages_bool )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t *kullanım, size_t kullanım_sayımı)
input_device_handle_t *(* Register_device )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *id, input_device_definition_t *d)
geçersiz(* unregister_device )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *tanımlayıcı)
input_report_t *(* input_allocate_report )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *r)
geçersiz(* input_report_set_usage_int )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t değeri, int32_t arity_index)
geçersiz(* input_report_set_usage_bool )( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, bool değeri, int32_t arity_index)
geçersiz(* rapor_event )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *d, input_report_t *rapor)
input_property_map_t *(* input_get_device_property_map )( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *id)
input_property_t *(* input_get_device_property )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita, const char *anahtar)
sabit karakter *(* input_get_property_key )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
sabit karakter *(* input_get_property_value )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
geçersiz(* input_free_device_property )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)
geçersiz(* input_free_device_property_map )( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita)

Detaylı Açıklama

input.h dosyasının 409. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

input_device_definition_t *(* create_device_definition)( input_host_t *ana bilgisayar)

Bir aygıtın giriş yeteneklerini tanımlayacak aygıt tanımını tahsis eder. İstenildiği kadar cihazı kaydetmek için bir cihaz tanımı kullanılabilir.

input.h dosyasının 424. satırındaki tanım.

input_device_identifier_t *(* create_device_identifier)( input_host_t *ana bilgisayar, const char *name, int32_t ürün_id, int32_t satıcı_kimliği, input_bus_t veri yolu, const char *unique_id)

Verilen özelliklere sahip bir cihaz tanımlayıcısı oluşturur. Benzersiz kimlik, belirli bir donanım parçasını tam olarak tanımlayan bir dize olmalıdır. Örneğin, Bluetooth aracılığıyla bağlanan bir giriş cihazı, benzersiz kimliği olarak MAC adresini kullanabilir.

input.h dosyasının 416. satırındaki tanım.

input_report_definition_t *(* create_input_report_definition)( input_host_t *ana bilgisayar)

HAL'in ana bilgisayara gelen giriş olaylarını bildirmek için kullanacağı bir giriş raporu veya ana bilgisayarın HAL'ye istenen durum değişikliklerini (örneğin bir LED ayarlama) bildirmek için kullanacağı bir çıkış raporu atayın.

input.h dosyasının 431. satırındaki tanım.

input_report_definition_t *(* create_output_report_definition)( input_host_t *ana bilgisayar)

input.h dosyasının 432. satırındaki tanım.

void(* free_report_definition)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *report_def)

Rapor tanımını serbest bırakır.

input.h dosyasının 437. satırındaki tanım.

input_report_t *(* input_allocate_report)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *r)

Verilen raporun tanımladığı durumun tamamını içerecek bir rapor tahsis edin.

input.h dosyasının 488. satırındaki tanım.

void(* input_device_definition_add_report)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_definition_t *d, input_report_definition_t *r)

Raporu verilen giriş cihazına ekleyin.

input.h dosyasının 442. satırındaki tanım.

void(* input_free_device_property)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)

input_property_t* öğesini serbest bırakır.

input.h dosyasının 535. satırındaki tanım.

void(* input_free_device_property_map)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita)

input_property_map_t* dosyasını serbest bırakır.

input.h dosyasının 540. satırındaki tanım.

input_property_t *(* input_get_device_property)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_map_t *harita, const char *anahtar)

Verilen anahtarla cihaz için bir özellik alın. Anahtar yoksa NULL değerini veya input_free_device_property() kullanılarak serbest bırakılması gereken bir input_property_t* değerini döndürür. Karşılık gelen input_property_map_t serbest bırakıldıktan sonra bir input_property_t kullanılması tanımsızdır.

input.h dosyasının 517. satırındaki tanım.

input_property_map_t *(* input_get_device_property_map)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_identifier_t *id)

Aygıtın özellik kümesini alın. Döndürülen input_property_map_t*, input_get_device_property geri çağrısı aracılığıyla belirli özellikleri sorgulamak için kullanılabilir.

input.h dosyasının 509. satırındaki tanım.

const char*(* input_get_property_key)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)

Giriş özelliğinin anahtarını alın. Özellik NULL ise NULL değerini döndürür. Döndürülen const char*, input_property_t'ye aittir.

input.h dosyasının 524. satırındaki tanım.

const char*(* input_get_property_value)( input_host_t *ana bilgisayar, input_property_t *özellik)

Giriş özelliğinin değerini alın. Özellik NULL ise NULL değerini döndürür. Döndürülen const char*, input_property_t'ye aittir.

input.h dosyasının 530. satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_add_collection)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, int32_t arity)

Verilen nitelik ve kimliğe sahip bir koleksiyon ekleyin. Bir koleksiyon, tek parmak dokunuşunun X ve Y koordinatları veya klavyedeki tuş kümesi gibi mantıksal olarak gruplandırılmış bir dizi özelliği tanımlar. Arity, eklendiği raporda bu koleksiyonun kaç tekrarlanan örneğinin görüneceğini beyan eder. Kimlik, koleksiyon tarafından temsil edilen gruplamanın türünü açıklar. Örneğin, aynı anda 2 parmağa kadar raporlama yapabilen bir dokunmatik ekran, X ve Y koordinatlarından oluşan bir koleksiyona, 2'lik bir değere ve INPUT_COLLECTION_USAGE_TOUCHSCREEN kimliğine sahip olabilir. Belirli bir kimlik, belirli bir rapor için yalnızca bir kez mevcut olabilir.

input.h dosyasının 455. satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_declare_usage_int)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *report, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t min, int32_t max, float çözünürlüğü)

Verilen özelliklerle bir int kullanımı bildirin. Rapor ve koleksiyon, kullanımın nerede beyan edildiğini tanımlar.

input.h dosyasının 462. satırındaki tanım.

void(* input_report_definition_declare_usages_bool)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_definition_t *rapor, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t *kullanım, size_t kullanım_sayımı)

Verilen özelliklerle bir dizi boole kullanımı bildirin. Rapor ve koleksiyon, kullanımların nerede bildirildiğini tanımlar.

input.h dosyasının 470. satırındaki tanım.

void(* input_report_set_usage_bool)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, bool değeri, int32_t arity_index)

Bir rapora boolean kullanım değeri ekleyin.

input.h dosyasının 499. satırındaki tanım.

void(* input_report_set_usage_int)( input_host_t *ana bilgisayar, input_report_t *r, input_collection_id_t kimliği, input_usage_t kullanımı, int32_t değeri, int32_t arity_index)

Bir rapora int kullanım değeri ekleyin.

input.h dosyasının 493. satırındaki tanım.

Belirli bir giriş cihazı tanımını kaydedin. Bu, ana bilgisayara bir giriş cihazının bağlandığını bildirir ve cihazın tüm özelliklerinin bir açıklamasını verir.

input.h dosyasının 479. satırındaki tanım.

void(* report_event)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *d, input_report_t *rapor)

input.h dosyasının 502. satırındaki tanım.

void(* unregister_device)( input_host_t *ana bilgisayar, input_device_handle_t *tanımlayıcı)

Verilen cihazın kaydını iptal edin

input.h dosyasının 483. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ input.h