hwc_display_contents_1 Yapı Referansı

hwc_display_contents_1 Yapı Referansı

#include < hwcomposer.h >

Veri alanları

int emekliFenceFd
birlik {
yapı {
hwc_display_tdpy _
hwc_surface_t sur
}
yapı {
buffer_handle_t outbuf
int outbufAcquireFenceFd
}
};
uint32_t bayraklar
size_t numHwKatmanlar
hwc_layer_1_t hwKatmanları [0]

Detaylı Açıklama

hwcomposer.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

birlik { ... }

hwcomposer.h dosyasının 351. satırındaki tanım.

uint32_t bayrakları

hwcomposer.h dosyasının 404. satırındaki tanım.

hwc_layer_1_t hwLayers[0]

hwcomposer.h dosyasının 406. satırındaki tanım.

size_t numHwLayers

hwcomposer.h dosyasının 405. satırındaki tanım.

buffer_handle_t outbuf

hwcomposer.h dosyasının 387. satırındaki tanım.

int outbufAcquireFenceFd

hwcomposer.h dosyasının 396. satırındaki tanım.

int emekliFenceFd

hwcomposer.h dosyasının 341. satırındaki tanım.

hwcomposer.h dosyasının 352. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: