hwc2_device Yapı Referansı

hwc2_device Yapı Referansı

#include < hwcomposer2.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
geçersiz(* getCapaability )(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapaability)
hwc2_function_pointer_t (* getFunction )(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

Detaylı Açıklama

hwcomposer2.h dosyasının 691. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

hw_device_t ortak yapısı

hwcomposer2.h dosyasının 694. satırındaki tanım.

void(* getCapaibility)(struct hwc2_device *device, uint32_t *outCount, int32_t *outCapaability)

hwcomposer2.h dosyasının 712. satırındaki tanım.

hwc2_function_pointer_t (* getFunction)(struct hwc2_device *device, int32_tdescriptor)

hwcomposer2.h dosyasının 725. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: