hub_app_info Yapı Referansı

hub_app_info Yapı Referansı

#include < context_hub.h >

Veri alanları

hub_app_name_t yapısı uygulama ismi
uint32_t versiyon
uint32_t num_mem_ranges
mem_range_t yapısı mem_kullanımı [2]

Detaylı Açıklama

context_hub.h dosyasının 138. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

struct hub_app_name_t uygulama_adı

context_hub.h dosyasının 139. satırındaki tanım.

struct mem_range_t mem_usage[2]

context_hub.h dosyasının 142. satırındaki tanım.

uint32_t num_mem_ranges

context_hub.h dosyasının 141. satırındaki tanım.

uint32_t sürümü

context_hub.h dosyasının 140. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: