Fingerprint_msg Yapı Referansı

Fingerprint_msg Yapı Referansı

#include < fingerprint.h >

Veri alanları

parmak izi_msg_type_t tip
birlik {
parmak izi_error_t hatası
parmak izi_enroll_t kayıt ol
parmak izi_enumeated_t numaralandırıldı
Fingerprint_removed_t kaldırıldı
Fingerprint_acquired_t edinildi
parmak izi_authenticated_t kimliği doğrulandı
} veri

Detaylı Açıklama

Fingerprint.h dosyasının 105. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Fingerprint.h dosyasının 112. satırındaki tanım.

Fingerprint.h dosyasının 113. satırındaki tanım.

birleşim { ... } verileri

Fingerprint.h dosyasının 109. satırındaki tanım.

parmak izi_enumeated_t numaralandırıldı

Fingerprint.h dosyasının 110. satırındaki tanım.

Fingerprint.h dosyasının 108. satırındaki tanım.

Fingerprint_removed_t kaldırıldı

Fingerprint.h dosyasının 111. satırındaki tanım.

Fingerprint.h dosyasının 106. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: