Fingerprint_device Yapı Referansı

Fingerprint_device Yapı Referansı

#include < fingerprint.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
parmak izi_notify_t bildirmek
int(* set_notify )(struct Fingerprint_device *dev, Fingerprint_notify_t notify )
uint64_t(* pre_enroll )(struct parmak izi_device *dev)
int(* kaydol )(struct parmak izi_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)
int(* post_enroll )(struct parmak izi_device *dev)
uint64_t(* get_authenticator_id )(struct Fingerprint_device *dev)
int(* iptal )(struct parmak izi_device *dev)
int(* numaralandır )(struct parmak izi_device *dev)
int(* kaldır )(struct parmak izi_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)
int(* set_active_group )(struct Fingerprint_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)
int(* kimlik doğrulaması )(struct parmak izi_device *dev, uint64_t işlem_kimliği, uint32_t gid)
geçersiz * ayrılmış [4]

Detaylı Açıklama

Fingerprint.h dosyasının 121. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* kimlik doğrulama)(struct parmak izi_device *dev, uint64_t işlem_kimliği, uint32_t gid)

Fingerprint.h dosyasının 251. satırındaki tanım.

int(* cancel)(struct parmak izi_device *dev)

Fingerprint.h dosyasının 204. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

Parmak izi cihazının yaygın yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları, hw_device_t öğesinin bir parmak izi_device referansına başvurduğu bilinen bağlamlarda, parmak izi_device işaretçisine bir hw_device_t aktaracağından, bu , Fingerprint_device öğesinin ilk üyesi olmalıdır .

Fingerprint.h dosyasının 128. satırındaki tanım.

int(* enroll)(struct parmak izi_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)

Fingerprint.h dosyasının 173. satırındaki tanım.

int(* enumerate)(struct parmak izi_device *dev)

Fingerprint.h dosyasının 218. satırındaki tanım.

uint64_t(* get_authenticator_id)(struct Fingerprint_device *dev)

Fingerprint.h dosyasının 194. satırındaki tanım.

Fingerprint.h dosyasının 134. satırındaki tanım.

int(* post_enroll)(struct parmak izi_device *dev)

Fingerprint.h dosyasının 184. satırındaki tanım.

uint64_t(* pre_enroll)(struct Fingerprint_device *dev)

Fingerprint.h dosyasının 157. satırındaki tanım.

int(* kaldır)(struct parmak izi_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)

Fingerprint.h dosyasının 231. satırındaki tanım.

geçersiz* ayrılmış[4]

Fingerprint.h dosyasının 254. satırındaki tanım.

int(* set_active_group)(struct parmak izi_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)

Fingerprint.h dosyasının 242. satırındaki tanım.

int(* set_notify)(struct parmak izi_device *dev, parmak izi_notify_t notify )

Fingerprint.h dosyasının 145. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: