btgatt_client_interface_t Yapı Referansı

btgatt_client_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

bt_status_t (* Register_client )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* unregister_client )(int client_if)
bt_status_t (* tarama )(bool başlangıç)
bt_status_t (* connect )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* dinle )(int client_if, bool start)
bt_status_t (* yenileme )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* search_service )(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)
bt_status_t (* read_characteristic )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)
bt_status_t (* write_characteristic )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* read_descriptor )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)
bt_status_t (* write_descriptor )(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* çalıştır_yaz )(int bağlantı_kimliği, int çalıştır)
bt_status_t (* Register_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)
bt_status_t (* deregister_for_notification )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)
bt_status_t (* read_remote_rssi )(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* scan_filter_param_setup )( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)
bt_status_t (* scan_filter_add_remove )(int client_if, int action, int filt_type, int filt_index, int şirket_id, int şirket_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask, const bt_bdaddr_t *bd_addr, char addr_type, vektör< uint8 _t > veri, vektör< uint8_t > p_mask )
bt_status_t (* scan_filter_clear )(int client_if, int filt_index)
bt_status_t (* scan_filter_enable )(int client_if, bool etkinleştir)
int(* get_device_type )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* set_adv_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_uuid)
bt_status_t (* yapılandırma_mtu )(int bağlantı_id, int mtu)
bt_status_t (* conn_parameter_update )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int gecikme, int zaman aşımı)
bt_status_t (* set_scan_parameters )(int client_if, int scan_interval, int scan_window)
bt_status_t (* multi_adv_enable )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_update )(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)
bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data )(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_uuid)
bt_status_t (* multi_adv_disable )(int client_if)
bt_status_t (* Batchscan_cfg_storage )(int client_if, int Batch_scan_full_max, int Batch_scan_trunc_max, int Batch_scan_notify_threshold)
bt_status_t (* Batchscan_enb_batch_scan )(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int throw_rule)
bt_status_t (* Batchscan_dis_batch_scan )(int client_if)
bt_status_t (* Batchscan_read_reports )(int client_if, int scan_mode)
bt_status_t (* test_command )(int komut, btgatt_test_params_t *params)
bt_status_t (* get_gatt_db )(int bağlantı_kimliği)

Detaylı Açıklama

Standart BT-GATT istemci arayüzünü temsil eder.

bt_gatt_client.h dosyasının 274. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_status_t (* Batchscan_cfg_storage)(int client_if, int Batch_scan_full_max, int Batch_scan_trunc_max, int Batch_scan_notify_threshold)

bt_gatt_client.h dosyasının 393. satırındaki tanım.

bt_status_t (* Batchscan_dis_batch_scan)(int client_if)

bt_gatt_client.h dosyasının 401. satırındaki tanım.

bt_status_t (* Batchscan_enb_batch_scan)(int client_if, int scan_mode, int scan_interval, int scan_window, int addr_type, int throw_rule)

bt_gatt_client.h dosyasının 397. satırındaki tanım.

bt_status_t (* Batchscan_read_reports)(int client_if, int scan_mode)

bt_gatt_client.h dosyasının 404. satırındaki tanım.

bt_status_t (*configure_mtu)(int bağlantı_kimliği, int mtu)

Belirli bir bağlantı için MTU'yu yapılandırma

bt_gatt_client.h dosyasının 367. satırındaki tanım.

bt_status_t (* conn_parameter_update)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int min_interval, int max_interval, int gecikme, int zaman aşımı)

Bağlantı parametresi güncellemesi talep edin

bt_gatt_client.h dosyasının 370. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)

Uzak bir LE'ye veya çift modlu cihaza bağlantı oluşturun

bt_gatt_client.h dosyasının 285. satırındaki tanım.

bt_status_t (* deregister_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)

Önceki bir bildirim/gösterge talebinin kaydını silme

bt_gatt_client.h dosyasının 332. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Uzak bir cihazın bağlantısını kesin veya bekleyen bir bağlantıyı iptal edin

bt_gatt_client.h dosyasının 289. satırındaki tanım.

bt_status_t (* yürütme_yazma)(int bağlantı_kimliği, int yürütme)

Hazırlanmış bir yazma işlemini yürütün

bt_gatt_client.h dosyasının 322. satırındaki tanım.

int(* get_device_type)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Uzak cihazın türünü belirleyin (LE, BR/EDR, İkili mod)

bt_gatt_client.h dosyasının 357. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_gatt_db)(int conn_id)

Gatt db içeriğini alın

bt_gatt_client.h dosyasının 410. satırındaki tanım.

bt_status_t (* dinle)(int client_if, bool başlat)

Gelen bağlantıları dinlemek için reklamları başlatın veya durdurun

bt_gatt_client.h dosyasının 293. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_disable)(int client_if)

bt_gatt_client.h dosyasının 390. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_enable)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

bt_gatt_client.h dosyasının 377. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_set_inst_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool incl_txpower, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_uuid)

bt_gatt_client.h dosyasının 385. satırındaki tanım.

bt_status_t (* multi_adv_update)(int client_if, int min_interval, int max_interval, int adv_type, int chnl_map, int tx_power, int timeout_s)

bt_gatt_client.h dosyasının 381. satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_characteristic)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)

Uzak bir cihazdaki bir özelliği okuyun

bt_gatt_client.h dosyasının 305. satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_descriptor)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int auth_req)

Belirli bir karakteristik için tanımlayıcıyı okuyun

bt_gatt_client.h dosyasının 314. satırındaki tanım.

bt_status_t (* read_remote_rssi)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir uzak cihaz için RSSI isteyin

bt_gatt_client.h dosyasının 336. satırındaki tanım.

bt_status_t (* yenile)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir cihazın özellik önbelleğini temizleyin

bt_gatt_client.h dosyasının 296. satırındaki tanım.

bt_status_t (* Register_client)( bt_uuid_t *uuid)

Bir GATT istemci uygulamasını yığına kaydeder

bt_gatt_client.h dosyasının 276. satırındaki tanım.

bt_status_t (* Register_for_notification)(int client_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint16_t tanıtıcı)

Belirli bir özelliğe ilişkin bildirimleri veya göstergeleri almak için kaydolun

bt_gatt_client.h dosyasının 328. satırındaki tanım.

bt_status_t (* tarama)(bool başlangıç)

LE cihazı taramasını başlatın veya durdurun

bt_gatt_client.h dosyasının 282. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_add_remove)(int client_if, int eylem, int filt_type, int filt_index, int şirket_id, int şirket_id_mask, const bt_uuid_t *p_uuid, const bt_uuid_t *p_uuid_mask, const bt_bdaddr_t *bd_addr, char addr_ tür, vektör< uint8_t > veri, vektör< uint8_t > p_mask)

Tarama filtresi koşulunu yapılandırma

bt_gatt_client.h dosyasının 343. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_clear)(int client_if, int filt_index)

Belirli filtre dizini için tüm tarama filtresi koşullarını temizleyin

bt_gatt_client.h dosyasının 351. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_enable)(int client_if, bool etkinleştir)

Tarama filtresi özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma

bt_gatt_client.h dosyasının 354. satırındaki tanım.

bt_status_t (* scan_filter_param_setup)( btgatt_filt_param_setup_t filt_param)

Tarama filtresi parametrelerini ayarlama

bt_gatt_client.h dosyasının 339. satırındaki tanım.

bt_status_t (* search_service)(int conn_id, bt_uuid_t *filter_uuid)

Bağlı bir cihazdaki tüm GATT hizmetlerini numaralandırın. İsteğe bağlı olarak sonuçlar belirli bir UUID için filtrelenebilir.

bt_gatt_client.h dosyasının 302. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_adv_data)(int client_if, bool set_scan_rsp, bool include_name, bool include_txpower, int min_interval, int max_interval, int görünüm, vektör< uint8_t > üretici_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_verisi, vektör< uint8_t > hizmet_uuid)

Reklam verilerini ayarlayın veya yanıt verilerini tarayın

bt_gatt_client.h dosyasının 360. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_scan_parameters)(int client_if, int scan_interval, int scan_window)

LE tarama aralığını ve penceresini N*0,625 msn'lik birimler halinde ayarlar

bt_gatt_client.h dosyasının 374. satırındaki tanım.

bt_status_t (* test_command)(int komut, btgatt_test_params_t *params)

Test modu arayüzü

bt_gatt_client.h dosyasının 407. satırındaki tanım.

bt_status_t (* unregister_client)(int client_if)

Bir istemci uygulamasının yığından kaydını silme

bt_gatt_client.h dosyasının 279. satırındaki tanım.

bt_status_t (* write_characteristic)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)

Uzak bir karakteristik yazın

bt_gatt_client.h dosyasının 309. satırındaki tanım.

bt_status_t (* write_descriptor)(int conn_id, uint16_t tanıtıcı, int write_type, int auth_req, vektör< uint8_t > değer)

Belirli bir karakteristik için uzak tanımlayıcı yazın

bt_gatt_client.h dosyasının 317. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: