AGpsInterface_v1 Yapı Referansı

AGpsInterface_v1 Yapı Referansı

#include < gps_internal.h >

Veri alanları

size_t boyut
geçersiz(* init )( AGpsCallbacks *geri aramalar)
int(* data_conn_open )(const char *apn)
int(* data_conn_closed )()
int(* data_conn_failed )()
int(* set_server )( AGpsType türü, const char *ana bilgisayar adı, int bağlantı noktası)

Detaylı Açıklama

AGPS desteği için eski genişletilmiş arayüz. Daha fazla bilgi için AGpsInterface_v2'ye bakın.

Gps_internal.h dosyasının 84. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* data_conn_closed)()

gps_internal.h dosyasının 89. satırındaki tanım.

int(* data_conn_failed)()

Gps_internal.h dosyasının 90. satırındaki tanım.

int(* data_conn_open)(const char *apn)

gps_internal.h dosyasının 88. satırındaki tanım.

void(* init)( AGpsCallbacks *geri aramalar)

Gps_internal.h dosyasının 87. satırındaki tanım.

int(* set_server)( AGpsType türü, const char *ana bilgisayar adı, int bağlantı noktası)

Gps_internal.h dosyasının 91. satırındaki tanım.

size_t size

sizeof(AGpsInterface_v1) olarak ayarlandı

gps_internal.h dosyasının 86. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: