NfcAdaptation Sınıf Referansı

NfcAdaptation Sınıf Referansı

#include < NfcAdaptation.h >

Genel Üye İşlevleri

sanal ~NfcAdaptasyon ()
geçersiz Başlat ()
geçersiz Sonuçlandırmak ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
geçersiz Firmware'i İndirin ()

Statik Genel Üye İşlevleri

Statik NFCAdaptasyon ve GetInstance ()

Detaylı Açıklama

NfcAdaptation.h dosyasının 64. satırındaki tanım.

Yapıcı ve Yıkıcı Dokümantasyonu

sanal ~ NfcAdaptasyon ( )
sanal

Üye İşlevi Dokümantasyonu

geçersiz İndir Firmware ( )
geçersiz Sonlandırma ( )
tHAL_NFC_ENTRY* GetHalEntryFuncs ( )
statik NfcAdaptation ve GetInstance ( )
statik
geçersiz Başlatma ( )

Bu sınıfın belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: