IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Ana bilgisayar verilerini göndermek için arayüz

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class IHostMonitor.HostDataPoint

Raporlanacak veriler için genel sınıf.

Genel yöntemler

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Gönderilecek özel bir olayı eklemek için çağrılacak bir yöntem.

abstract void start ()

Monitörün tüm @Option alanları ayarlandıktan sonra çağrılacak bir yöntem.

abstract void terminate ()

Ana Bilgisayar Monitörünü durdurmak için çağrılacak bir yöntem.

Genel yöntemler

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Gönderilecek özel bir olayı eklemek için çağrılacak bir yöntem.

Parametreler
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

başlangıç

public abstract void start ()

Monitörün tüm @Option alanları ayarlandıktan sonra çağrılacak bir yöntem.

sonlandırmak

public abstract void terminate ()

Ana Bilgisayar Monitörünü durdurmak için çağrılacak bir yöntem.