UnikalnaMultiMapa

public class UniqueMultiMap
extends MultiMap <K, V>

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.MultiMap <K, V>
com.android.tradefed.util.UniqueMultiMap<K, V>


MultiMap zapewniający unikalne wartości dla każdego klucza.

Próby wstawienia zduplikowanej wartości będą ignorowane

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UniqueMultiMap ()

Metody publiczne

V put (K key, V value)

Dodaje wartość do listy powiązanej z kluczem.

Konstruktorzy publiczni

UnikalnaMultiMapa

public UniqueMultiMap ()

Metody publiczne

umieścić

public V put (K key, 
                V value)

Dodaje wartość do listy powiązanej z kluczem.

Parametry
key K

value V

Zwroty
V