SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo


Pomocnik w zakresie informacji o stowarzyszeniu logAssociation.

Streszczenie

Pola

public String mDataName

public LogFile mLoggedFile

Konstruktorzy publiczni

LogAssociationEventInfo (String dataName, LogFile loggedFile)
LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mDaneNazwa

public String mDataName

Plik logowania

public LogFile mLoggedFile

Konstruktorzy publiczni

Informacje o zdarzeniu dziennika skojarzeń

public LogAssociationEventInfo (String dataName, 
                LogFile loggedFile)

Parametry
dataName String

loggedFile LogFile

Informacje o zdarzeniu dziennika skojarzeń

public LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String