SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo


Trợ giúp cho việc gọi thông tin đã kết thúc.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mBuildAttributes

Nhà thầu xây dựng công cộng

InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes) InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mBuildThuộc tính

public  mBuildAttributes

Nhà thầu xây dựng công cộng

Lời mờiĐã kết thúcThông tin sự kiện

public InvocationEndedEventInfo ( buildAttributes)

Thông số
buildAttributes

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String