SparseImageUtil.SparseInputStream

public static class SparseImageUtil.SparseInputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil.SparseInputStream


SparseInputStream yukarı akıştan okur ve veri formatını algılar. Yukarı akış geçerli bir seyrek veri ise, onu anında ayrıştıracaktır. Aksi halde olduğu gibi geçiş yapar.

Özet

Kamu inşaatçıları

SparseInputStream (BufferedInputStream in, long originalSize)

Genel yöntemler

void close ()
boolean isSparse ()
int read (byte[] buf, int off, int len)
int read ()
long size ()

Ayrıştırılmamış görüntüdeki toplam bayt sayısını döndürün.

Kamu inşaatçıları

Seyrek Giriş Akışı

public SparseInputStream (BufferedInputStream in, 
        long originalSize)

Parametreler
in BufferedInputStream

originalSize long

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()

Seyrek

public boolean isSparse ()

İadeler
boolean

Okumak

public int read (byte[] buf, 
        int off, 
        int len)

Parametreler
buf byte

off int

len int

İadeler
int

Okumak

public int read ()

İadeler
int

boyut

public long size ()

Ayrıştırılmamış görüntüdeki toplam bayt sayısını döndürün.

İadeler
long Temel akış zaten seyrek değilse mOriginalSize.