Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


BluetoothProfile.java temel alan Bluetooth bağlantı durumları için numaralandırmalar

Özet

Numaralandırma değerleri

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Genel yöntemler

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

Numaralandırma değerleri

BAĞLI

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

BAĞLANIYOR

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

BAĞLANTI KESİLDİ

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

BAĞLANTI KESİLİYOR

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Genel yöntemler

getState

public int getState ()

İadeler
int

değeri

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

Parametreler
name String

İadeler
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

değerler

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

İadeler
BluetoothConnectionState[]