PythonVirtualenvHelper

public class PythonVirtualenvHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.PythonVirtualenvHelper


Klasa pomocnicza do aktywacji środowiska wirtualnego Pythona 3.

Streszczenie

Pola

public static final String VIRTUAL_ENV

Konstruktory publiczne

PythonVirtualenvHelper ()

Metody publiczne

static void activate ( IRunUtil runUtil, File virtualenvDir)

Aktywuj virtualenv dla RunUtil.

static String getPackageInstallLocation ( IRunUtil runUtil, String virtualenvPath)

Pobiera lokalizację instalacji pakietu Pythona.

static String getPythonBinDir (String virtualenvPath)

Pobiera ścieżkę do katalogu bin Pythona.

Pola

VIRTUAL_ENV

public static final String VIRTUAL_ENV

Konstruktory publiczne

PythonVirtualenvHelper

public PythonVirtualenvHelper ()

Metody publiczne

Aktywuj

public static void activate (IRunUtil runUtil, 
        File virtualenvDir)

Aktywuj virtualenv dla RunUtil.

Parametry
runUtil IRunUtil : obiekt narzędziowy do uruchamiania poleceń aktywacji virtualenv.

virtualenvDir File : obiekt File reprezentujący utworzony katalog virtualenv.

getPackageInstallLocation

public static String getPackageInstallLocation (IRunUtil runUtil, 
        String virtualenvPath)

Pobiera lokalizację instalacji pakietu Pythona.

Ta metoda wywoła /path/to/venv/bin/pip3 show pip i przeanalizuje lokalizację pakietu ze standardowego wyjścia.

Parametry
runUtil IRunUtil : obiekt narzędziowy do uruchamiania w celu uruchamiania poleceń.

virtualenvPath String : ścieżka do utworzonego katalogu virtualenv.

Zwroty
String ciąg reprezentujący bezwzględną ścieżkę do lokalizacji, w której są instalowane pakiety Pythona.

getPythonBinDir

public static String getPythonBinDir (String virtualenvPath)

Pobiera ścieżkę do katalogu bin Pythona.

Ta metoda sprawdzi istnienie katalogu.

Parametry
virtualenvPath String

Zwroty
String str, ścieżka do katalogu bin Pythona w venv.

Rzuty
jeśli arg virtualenvPath ma wartość null.
jeśli /ścieżka/do/venv/bin nie istnieje.