PrettyPrintSınırlayıcı

public final class PrettyPrintDelimiter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PrettyPrintDelimiter


Öne çıkan sınırlandırılmış mesajın yazdırılmasına yardımcı olan yardımcı yardımcı program.

Özet

kamu inşaatçılar

PrettyPrintDelimiter ()

Genel yöntemler

static void printStageDelimiter (String message)

Temel bir Dize verilen sınırlandırılmış bir mesaj yazdırır.

kamu inşaatçılar

PrettyPrintSınırlayıcı

public PrettyPrintDelimiter ()

Genel yöntemler

printStageSınırlayıcı

public static void printStageDelimiter (String message)

Temel bir Dize verilen sınırlandırılmış bir mesaj yazdırır.

parametreler
message String