KeyguardControllerState

public class KeyguardControllerState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.KeyguardControllerState


Tuş kilidi durumları için bir kapsayıcı. ActivityManagerState.java'dan esinlenilmiştir.

Özet

Genel yöntemler

static KeyguardControllerState create ( dump) create ( dump)

KeyguardController'dan bir dumpsys çıktısına dayalı olarak bir KeyguardControllerState oluşturur ve doldurur.

boolean isKeyguardOccluded ()

Tuş kilidi kapalıysa True, aksi halde false döndürür.

boolean isKeyguardShowing ()

Tuş kilidi gösteriliyorsa True, aksi takdirde false döndürür.

Genel yöntemler

yaratmak

public static KeyguardControllerState create ( dump)

KeyguardController'dan bir dumpsys çıktısına dayalı olarak bir KeyguardControllerState oluşturur ve doldurur.

parametreler
dump : dumpsys aktivite aktivitelerinden elde edilen çıktı

İadeler
KeyguardControllerState Çıktıyı temsil eden KeyguardControllerState veya geçersiz çıktı sağlanmışsa null.

isKeyguardOccluded

public boolean isKeyguardOccluded ()

Tuş kilidi kapalıysa True, aksi halde false döndürür.

İadeler
boolean

isKeyguardGösteriliyor

public boolean isKeyguardShowing ()

Tuş kilidi gösteriliyorsa True, aksi takdirde false döndürür.

İadeler
boolean