FileIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Dosyaları izler ve çok uzun süre boşta kalmışlarsa (hiçbiri değiştirilmemişse) bir geri arama yürütür.

Özet

kamu inşaatçılar

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Varsayılan bir yürütücü ile bir dosya izleyicisi oluşturur.

Genel yöntemler

void start ()

Dosyaları izlemeye başlar.

void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur.

kamu inşaatçılar

FileIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Varsayılan bir yürütücü ile bir dosya izleyicisi oluşturur.

parametreler
timeout Duration : maksimum boşta kalma süresi

callback Runnable : çok uzun süre boşta kalırsa yürütmek için geri arama

files File : izlenecek dosyalar

Genel yöntemler

başlangıç

public void start ()

Dosyaları izlemeye başlar. Zaten başladıysa işlem yok.

durmak

public void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur. Zaten durmuşsa işlem yok.