AdbUtils

public class AdbUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


Adb işlemleri için bir yardımcı sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

AdbUtils ()

Genel yöntemler

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

Özel bir adb sürümü kullanılıyorsa $PATH'i günceller.

kamu inşaatçılar

AdbUtils

public AdbUtils ()

Genel yöntemler

güncellemeAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

Özel bir adb sürümü kullanılıyorsa $PATH'i günceller.

parametreler
testInfo TestInformation : Bir TestInformation nesnesi.

runUtil IRunUtil : Sistem komutunu çalıştırmak için kullanılan bir IRunUtil nesnesi.

adbPath String : Adb ikili dosyasına giden yol.