AdbRootAsansör

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


Gerektiğinde oluşturulduğunda adb root'unu etkinleştiren ve tamamlandığında kök durumunu geri yükleyen bir AutoCloseable .

Özet

Kamu inşaatçıları

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Genel yöntemler

void close ()

Kamu inşaatçıları

AdbRootAsansör

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

Parametreler
device INativeDevice

Atar
DeviceNotAvailableException

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()