Kontroler modułu ShippingApiLevel

public class ShippingApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ShippingApiLevelModuleController


Uruchom testy, jeśli urządzenie spełnia następujące warunki:

  • Jeśli zdefiniowano min-api-level :
    • Urządzenie jest dostarczane z min-api-level lub nowszym.
  • Jeśli zdefiniowano vsr-min-api-level :
    • Urządzenie jest dostarczane z wersją vsr-min-api-level lub nowszą.
    • Obraz dostawcy zaimplementował funkcje dla vsr-min-api-level lub nowszego.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ShippingApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktory publiczne

Kontroler modułu ShippingApiLevel

public ShippingApiLevelModuleController ()

Metody publiczne

powinienRun

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy RunStrategy#RUN , jeśli moduł powinien działać, IModuleController.RunStrategy.FULL_MODULE_BYPASS w przeciwnym razie.

Rzuty
RuntimeException jeśli urządzenie nie jest dostępne
DeviceNotAvailableException