ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Bu sınıf, paket için yüklenen IConfiguration beklenen gereksinimleri karşıladığının doğrulanmasına yardımcı olacaktır: - Derleme sağlayıcısı yok - Sonuç raporlayıcısı yok

Özet

Genel yöntemler

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Bir yapılandırmanın bir pakette çalışacak şekilde düzgün şekilde oluşturulduğunu kontrol edin.

static void validateConfigFile (File configFile)

Bir modül yapılandırma dosyasının geçerli olup olmadığını kontrol edin; şablon veya içerik yok

Genel yöntemler

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Bir yapılandırmanın bir pakette çalışacak şekilde düzgün şekilde oluşturulduğunu kontrol edin.

Parametreler
config IConfiguration : paket için geçerliyse kontrol edilecek bir IConfiguration .

validateConfigFile

public static void validateConfigFile (File configFile)

Bir modül yapılandırma dosyasının geçerli olup olmadığını kontrol edin; şablon veya içerik yok

Parametreler
configFile File : Bir paket için doğrulanacak bir yapılandırma ERROR(/File) .