MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


Sonuç türüne göre uygun işleyiciyi üreten Mobly yaml sonuç işleyici fabrikası.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Parametreler
resultType String

İadeler
IMoblyYamlResultHandler

Atar
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException