MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


Sonuç türüne göre uygun işleyici üreten Mobly yaml sonuç işleyici fabrikası.

Özet

İç içe sınıflar

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

kamu inşaatçılar

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

kamu inşaatçılar

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Genel yöntemler

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

parametreler
resultType String

İadeler
IMoblyYamlResultHandler

Atar
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException