BeforeClassWithInfo

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


BeforeClass ile benzer garantiler ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir. Class yöntemlerinden ÖNCE çalıştırılır.

TestInformation#properties() kullanmak, statik ve statik olmayan bağlam arasında bilgi aktarımına yardımcı olabilir.

Örnek:

@BeforeClassWithInfo public static void beforeClassWithInfo(TestInformation testInfo) {asserNotNull(device); }

Ayrıca bakınız: