AfterClassWithInfo

public abstract @interface AfterClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.AfterClassWithInfo


AfterClass ile benzer garantiler ancak açıklamalı yöntem bir TestInformation parametresi gerektirmelidir. AfterClass yöntemlerinden SONRA çalışır.

TestInformation#properties() kullanmak, statik ve statik olmayan bağlam arasında bilgi aktarımına yardımcı olabilir.

Örnek:

@AfterClassWithInfo public static void afterClassWithInfo(TestInformation testInfo) {asserNotNull(device); }

Ayrıca bakınız: