YürütülebilirTemel Testi

public abstract class ExecutableBaseTest
extends Object implements IRemoteTest , IRuntimeHintProvider , ITestCollector , IShardableTest , IAbiReceiver , ITestFilterReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.binary.ExecutableBaseTest


Yürütülebilir test stili için temel sınıf. Örneğin: ikili dosyalar, kabuk komut dosyaları.

Özet

Alanlar

public static final String NO_BINARY_ERROR

Kamu inşaatçıları

ExecutableBaseTest ()

Genel yöntemler

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

void addExcludeFilter (String filter)

Testlerin hariç tutulacağı bir filtre ekler.

void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

abstract String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

IAbi getAbi ()

getExcludeFilters ()

Dışlama filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

final long getRuntimeHint ()

Testin beklenen çalışma zamanını milisaniye cinsinden döndür.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

abstract void runBinary (String binaryPath, ITestInvocationListener listener, TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

final void setAbi ( IAbi abi)

final void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır

final split (int shardHint)

Çalıştırılmaya çalışılan shardCount'u da sağlayan split() öğesinin alternatif sürümü.

Korumalı yöntemler

long getTimeoutPerBinaryMs ()

Alanlar

NO_BINARY_ERROR

public static final String NO_BINARY_ERROR

Kamu inşaatçıları

YürütülebilirTemel Testi

public ExecutableBaseTest ()

Genel yöntemler

addAllExcludeFiltreler

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Testlerin hariç tutulacağı filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

parametreler
filters

addAllIncludeFiltreler

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Testlerin dahil edileceği filtrelerin ERROR(/Set) değerini ekler.

parametreler
filters

addExcludeFiltre

public void addExcludeFilter (String filter)

Testlerin hariç tutulacağı bir filtre ekler.

parametreler
filter String

addIncludeFiltre

public void addIncludeFilter (String filter)

Hangi testlerin dahil edileceğine dair bir filtre ekler.

parametreler
filter String

clearExcludeFiltreler

public void clearExcludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm hariç tutma filtrelerini silin.

clearIncludeFiltreler

public void clearIncludeFilters ()

Şu anda izlenen tüm dahil etme filtrelerini silin.

bulİkili

public abstract String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

parametreler
binary String : ikili dosyanın yolu veya sadece ikili dosya adı.

İadeler
String İkili dosyanın yolu veya bulunamazsa boş.

atar
DeviceNotAvailableException

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

getExcludeFiltreleri

public getExcludeFilters ()

Dışlama filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

getIncludeFiltreler

public getIncludeFilters ()

Dahil etme filtrelerinin geçerli ERROR(/Set) değerini döndürür.

İadeler

getRuntimeHint

public final long getRuntimeHint ()

Testin beklenen çalışma zamanını milisaniye cinsinden döndür. Zaman, parçalı yürütmeyi yüklemek için kullanılır

İadeler
long

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için faydalı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

atar
DeviceNotAvailableException

runİkili

public abstract void runBinary (String binaryPath, 
        ITestInvocationListener listener, 
        TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

parametreler
binaryPath String : İkili dosyanın yolu.

listener ITestInvocationListener : Sonuçların raporlanacağı dinleyici.

description TestDescription : Test devam ediyor.

atar
DeviceNotAvailableException

setAbi

public final void setAbi (IAbi abi)

parametreler
abi IAbi

setCollectTestsOnly

public final void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır

bölmek

public final split (int shardHint)

Çalıştırılmaya çalışılan shardCount'u da sağlayan split() öğesinin alternatif sürümü. Bu, bazen keyfi olarak karar veremeyen bazı test koşucuları için kullanışlıdır.

parametreler
shardHint int : denenen parça sayısı.

İadeler
Ayrı ayrı yürütülecek alt testler topluluğu veya test şu anda parçalanabilir değilse null

Korumalı yöntemler

getTimeoutPerBinaryMs

protected long getTimeoutPerBinaryMs ()

İadeler
long Yürütülmesi için her ikili dosyaya uygulanan zaman aşımı.