YürütülebilirAna Bilgisayar Testi

public class ExecutableHostTest
extends ExecutableBaseTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.binary.ExecutableBaseTest
com.android.tradefed.testtype.binary.ExecutableHostTest


Ana bilgisayarda yürütülebilir dosya çalıştırma için test koşucusu. Koşucu, ana bilgisayar ikili dosyası bir aygıtla iletişim kurabileceğinden IDeviceTest uygular. Alınan cihaz bir StubDevice , seri kullanılacak ikili dosyaya geçirilecektir.

Özet

Kamu inşaatçıları

ExecutableHostTest ()

Genel yöntemler

String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

void runBinary (String binaryPath, ITestInvocationListener listener, TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

Kamu inşaatçıları

YürütülebilirAna Bilgisayar Testi

public ExecutableHostTest ()

Genel yöntemler

bulİkili

public String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

parametreler
binary String : ikili dosyanın yolu veya sadece ikili dosya adı.

İadeler
String İkili dosyanın yolu veya bulunamazsa boş.

runİkili

public void runBinary (String binaryPath, 
        ITestInvocationListener listener, 
        TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

parametreler
binaryPath String : İkili dosyanın yolu.

listener ITestInvocationListener : Sonuçların raporlanacağı dinleyici.

description TestDescription : Test devam ediyor.

atar
DeviceNotAvailableException