ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


Test toplama desteği sağlar; ayarlandığında, test koşucusu, test senaryolarını fiilen yürütmeden toplamak için kuru bir çalışma yapmalıdır.

Özet

Genel yöntemler

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır

Genel yöntemler

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

Test toplama modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır