YürütülebilirTargetTest

public class ExecutableTargetTest
extends ExecutableBaseTest implements IDeviceTest

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.binary.ExecutableBaseTest
com.android.tradefed.testtype.binary.ExecutableTargetTest


Hedefte yürütülebilir çalışma için test koşucusu. Koşucu, bir cihazda ikili çalıştırmadan beri IDeviceTest uygular.

Özet

Kamu inşaatçıları

ExecutableTargetTest ()

Genel yöntemler

String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

void runBinary (String binaryPath, ITestInvocationListener listener, TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Korumalı yöntemler

void checkCommandResult ( CommandResult result, ITestInvocationListener listener, TestDescription description)

Test komutunun sonucunu kontrol edin.

Kamu inşaatçıları

YürütülebilirTargetTest

public ExecutableTargetTest ()

Genel yöntemler

bulİkili

public String findBinary (String binary)

Çalıştırabilmek için ikili dosyayı arayın.

parametreler
binary String : ikili dosyanın yolu veya sadece ikili dosya adı.

İadeler
String İkili dosyanın yolu veya bulunamazsa boş.

atar
DeviceNotAvailableException

getDevice

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

runİkili

public void runBinary (String binaryPath, 
        ITestInvocationListener listener, 
        TestDescription description)

Aslında ikili dosyayı verilen yolda çalıştırın.

parametreler
binaryPath String : İkili dosyanın yolu.

listener ITestInvocationListener : Sonuçların raporlanacağı dinleyici.

description TestDescription : Test devam ediyor.

atar
DeviceNotAvailableException

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice

Korumalı yöntemler

checkCommandResult

protected void checkCommandResult (CommandResult result, 
        ITestInvocationListener listener, 
        TestDescription description)

Test komutunun sonucunu kontrol edin.

parametreler
result CommandResult : CommandResult komutunun test sonucu

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener

description TestDescription : Test devam ediyor.