UsbSıfırlamaTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


Cihazın USB'sini sıfırlayan ve daha sonra cihazın tekrar çevrimiçi olup olmadığını kontrol eden bir IRemoteTest .

Özet

kamu inşaatçılar

UsbResetTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

kamu inşaatçılar

UsbSıfırlamaTest

public UsbResetTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException