NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Bir komut dosyasında gürültülü kuru çalışma çalıştırın.

Özet

kamu inşaatçılar

NoisyDryRunTest ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alana alınmış bir komut yüklemeyi test edin.

kamu inşaatçılar

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Korumalı alana alınmış bir komut yüklemeyi test edin.

parametreler
args String

Atar
ConfigurationException