JUnitRunUtil

public class JUnitRunUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.JUnitRunUtil


IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) çağrısını Test#run(TestResult) çağrısına yönlendirmek için yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

JUnitRunUtil ()

Genel yöntemler

static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest)
static boolean runTest ( ITestInvocationListener listener, Test junitTest, String runName, TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

JUnitRunUtil

public JUnitRunUtil ()

Genel yöntemler

RunTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName)

Parametreler
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException

RunTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest)

Parametreler
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException

RunTest

public static boolean runTest (ITestInvocationListener listener, 
        Test junitTest, 
        String runName, 
        TestInformation testInfo)

Parametreler
listener ITestInvocationListener

junitTest Test

runName String

testInfo TestInformation

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException