ITestInformationAlıcı

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationAlıcı


Almayı Arayüz TestInformation bazı sınıflar için. Bu arayüz için gerekli değildir IRemoteTest zaten kullanabilirsiniz beri IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Özet

Genel yöntemler

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Genel yöntemler

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

İadeler
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation