ฉันสร้างตัวรับ

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildReceiver


การทดสอบที่ต้องการการอ้างอิงถึงบิลด์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ

ควรใช้อย่างประหยัด การทดสอบส่วนใหญ่ไม่ควรขึ้นอยู่กับ build-under-test และควรอาศัย ITargetPreparer เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

วิธีการสาธารณะ

ชุดสร้าง

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

พารามิเตอร์
buildInfo IBuildInfo