Ana BilgisayarGTest

public class HostGTest
extends GTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.HostGTest


Yerel bir test paketini çalıştıran bir Test.

Özet

Kamu inşaatçıları

HostGTest ()

Genel yöntemler

CommandResult executeHostCommand (String cmd, long timeoutMs)
CommandResult executeHostCommand (String cmd)
String loadFilter (String binaryOnHost)

Get filtre yöntemini tanımlayın.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Kamu inşaatçıları

Ana BilgisayarGTest

public HostGTest ()

Genel yöntemler

yürütmeHostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd, 
        long timeoutMs)

Parametreler
cmd String : Host'ta çalıştırılmak istenen komut

timeoutMs long : milisaniye cinsinden komut için zaman aşımı

İadeler
CommandResult CommandResult Komut Sonucu

yürütmeHostCommand

public CommandResult executeHostCommand (String cmd)

Parametreler
cmd String : Host'ta çalıştırılmak istenen komut

İadeler
CommandResult CommandResult Komut Sonucu

Yük Filtresi

public String loadFilter (String binaryOnHost)

Get filtre yöntemini tanımlayın.

Alt sınıf kendi filtresini nasıl alacağını uygulamalıdır.

Parametreler
binaryOnHost String : Filtre dosyasının tam yolu.

İadeler
String filtre dizisi.

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Parametreler
buildInfo IBuildInfo