ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


Bir ADB kabuk komutunun yürütülmesi sırasında oluşan bir hatayı bildiren bir istisna sınıfı.