Instalator SuiteApk

public class SuiteApkInstaller
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller


Instaluje określone pliki APK do konfiguracji pakietu: ze zmiennej $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES lub ROOT_DIR w informacjach o kompilacji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SuiteApkInstaller ()

Metody chronione

File getLocalPathForFilename ( TestInformation testInfo, String apkFileName)

Rozpoznaj rzeczywistą ścieżkę apk na podstawie informacji o artefaktach testowych w informacjach o kompilacji.

Konstruktory publiczne

Instalator SuiteApk

public SuiteApkInstaller ()

Metody chronione

getLocalPathForFilename

protected File getLocalPathForFilename (TestInformation testInfo, 
                String apkFileName)

Rozpoznaj rzeczywistą ścieżkę apk na podstawie informacji o artefaktach testowych w informacjach o kompilacji.

Parametry
testInfo TestInformation : TestInformation dla wywołania.

apkFileName String : nazwa pliku apk do zainstalowania

Zwroty
File ERROR(/File) reprezentujący fizyczny plik apk na hoście lub null , jeśli plik nie istnieje.

Rzuty
TargetSetupError