TestSystemAppInstallSetup

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallSetup


ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji z folderu IDeviceBuildInfo.getTestsDir() na partycji /system na urządzeniu.

Wymaga roota adb

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestSystemAppInstallSetup ()

Metody publiczne

void addTestFileName (String fileName)

Dodaje plik do listy aplikacji do zainstalowania

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

TestSystemAppInstallSetup

public TestSystemAppInstallSetup ()

Metody publiczne

dodajNazwęPlikuTestowego

public void addTestFileName (String fileName)

Dodaje plik do listy aplikacji do zainstalowania

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError