RunHostScriptTargetPreparer

public class RunHostScriptTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunHostScriptTargetPreparer


Narzędzie przygotowujące cele, które wykonuje skrypt przed uruchomieniem testu. Skrypt może odwoływać się do numeru seryjnego urządzenia za pomocą zmiennej środowiskowej ANDROID_SERIAL.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunHostScriptTargetPreparer ()

Metody publiczne

final void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

RunHostScriptTargetPreparer

public RunHostScriptTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public final void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError