Uruchom ponownie program TargetPreparer

public final class RebootTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RebootTargetPreparer


Narzędzie przygotowujące cel, które ponownie uruchamia urządzenie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RebootTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Uruchom ponownie program TargetPreparer

public RebootTargetPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException