PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


Ta klasa jest przestarzała.
Zamiast tego użyj PushFilePreparer

ITargetPreparer , który wypycha pliki z testów zip na urządzenie, oznacza je jako wykonywalne i wywołuje plik binarny lub skrypt na urządzeniu. Zobacz także TestFilePushSetup .

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PushFileInvoker ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError