Uruchomienie emulatora lokalnego

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer, który uruchamia emulator lokalnie ze środowiska kompilacji systemu Android.

Zdecydowanie zaleca się przygotowanie migawki emulatora (np. Tradefed run emulator/generate-snapshot) przed uruchomieniem jakichkolwiek konfiguracji, które to zawierają.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Uruchomienie emulatora lokalnego

public LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException