Uruchomienie lokalnego emulatora

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer, który uruchamia emulator lokalnie ze środowiska kompilacji systemu Android.

Zdecydowanie zaleca się przygotowanie migawki emulatora (np. emulator uruchamiania/generowanie migawki) przed uruchomieniem jakichkolwiek konfiguracji zawierających tę opcję.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Uruchomienie lokalnego emulatora

public LocalEmulatorLaunch ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Parametry
testInformation TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException