Zabij istniejący program przygotowujący emulator

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


ITargetPreparer , który zamyka działający emulator.

Zwykle w połączeniu z LocalEmulatorSnapshot w celu zamknięcia emulatora zimnego rozruchu, aby kolejne programy przygotowujące/testy mogły uruchamiać się z migawki.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

KillExistingEmulatorPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

Zabij istniejący program przygotowujący emulator

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError