KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


ITargetPreparer , który zamyka działający emulator.

Zwykle w połączeniu z LocalEmulatorSnapshot w celu zamknięcia emulatora zimnego rozruchu, dzięki czemu kolejne programy przygotowujące/testy mogą być uruchamiane z migawki.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

KillExistingEmulatorPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInformation)

Konstruktory publiczne

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError