Przygotowywacz oprzyrządowania

public class InstrumentationPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstrumentationPreparer


ITargetPreparer , który uruchamia instrumentację

Streszczenie

Konstruktory publiczne

InstrumentationPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

Przygotowywacz oprzyrządowania

public InstrumentationPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError