InstallBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


ITargetPreparer , który instaluje jeden lub więcej testowych apków ze środowiska kompilacji platformy Android.

Używa zmiennej env ANDROID_PRODUCT_OUT , aby określić lokalizację aplikacji kompilacji.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

InstallBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError